Letra traducida A Mhairi Bhoidheach de Goran Bregovic al español (letra canción original y traducción)
Letras Traducidas
Artista / Grupo

>
Título de la canción

Busca una letra de una canción traducida al idioma que quieras! Letras traducidas al español, al portugués,...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INICIO > GORAN BREGOVIC > A MHAIRI BHOIDHEACH EN ESPAñOL
A Mhairi Bhoidheach y otras muchas canciones de Goran Bregovic traducidas al español las podrás encontrar en Traduce Letras!
Además de la letra de la canción A Mhairi Bhoidheach en español, también encontrarás A Mhairi Bhoidheach traducida en portugués, en inglés, en francés, en alemán y otros.


Letra A Mhairi Bhoidheach de Goran Bregovic originalA Mh?iri bh?idheach 's a Mh?iri ghaolach
A Mh?iri bh?idheach gur m?r mo ghaol ort
A Mh?iri bh?idheach gurtu a chlaoidh mi
'S a dh'fh?g mi br?nach gun d?igh airt' fhaotainn

A Mh?iri bh?idheach gur m?r mo ghaol ort
Gutric mi 'cuimhneachadh ort 's mi m'?nar
Ged a shiubhlainn gach ceum dhe'n t-saoghal
Bidh t'iomhaigh bh?idheach 'tighin be? gach taobh dhionn

'S truach nach robh mi 's mo Mh?iri bh?idheach
Ann an gleannan faoin 's ce? air
Ged bu r?gh mi 's an Roinn-E?rpa
Chan iarrain p?g ach o Mh?iri bh?idheach

Ach ch?thear f?idh air sg?ith 's na speuran
'S ch?thear iasg air ?ird nan sl?ibhtean
Ch?thear sneachda dugh air gheugan
Mum faicear caochladh tighinn air mo speis dhut

Letra A Mhairi Bhoidheach de Goran Bregovic en español (traducción)A MH? Iri carreteras donde? Idheach en MH? Iri ghaolach
A MH? Iri carreteras donde? Idheach que m? Usted r mi relación
A MH? Iri carreteras donde? Idheach Gurtu un chlaoidh millas
'S un dh'fh? G mi br no? Pistola d? Considera el arte "fhaotainn

A MH? Iri carreteras donde? Idheach que m? Usted r mi relación
"Que cuimhneachadh 'Gutric mi s mi m? ¿No
Un GED dhe'n ceum shiubhlainn toda la vida de
Alimentos carreteras t'iomhaigh donde tighin? Idheach 'SER? dhionn lado

'S mi truach robh que es mi MH? Caminos donde Iri? Idheach
Gleannan existe en 's ce? lo
R bu GED? GH mi 's Department-E? Ment
Chan iarrain p? G, pero a partir de MH? Iri carreteras donde? Idheach

Sin embargo, O? F Thear? Idh por la Dirección General? Ate 's la speuran
'S o? Thear que IASG? IRD nan sl? Ibhtean
Ch? Thear que sneachda gheugan dugh
Mamá se tighinn caochladh faicear mi dhut interés

Sólo entre todos podremos hacer de éste un sitio mejor :)


TraduceLetras.net - Copyright 2009 - Letras de canciones traducidas. Letras en espanol (castellano), letras en portugués, letras en inglés,... Contactar Aviso Legal
Páginas Amigas: Letras en español Letras de Canciones Acordes y Tablaturas Letras de Musica